Privacy verklaring

Website

Via deze website worden geen privacygevoelige gegevens ofwel persoonsgegevens verwerkt. Ik hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze verklaring leg ik uit hoe ik met deze gegevens omga.

Gebruik van persoonsgegevens

Door je aan te melden voor de nieuwsbrief op deze website, te reageren op posts en/of mee te doen aan winacties op het blog laat je gegevens achter. Ik bewaar uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gekozen dienst.

Ik gebruik de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen

Naam

Email-adres

Website-adres (bij reacties en deelname aan winacties)

Betalingsgegevens (bij bestellingen)

De persoonsgegevens worden voor de volgende doelen gebruikt

Het versturen van mijn nieuwsbrief; (wettelijke grondslag: toestemming)

Het plaatsen van je reactie; (wettelijke grondslag: toestemming)

Het deelnemen aan een winactie; (wettelijke grondslag: toestemming)

Het verwerken van de betaling van de hierboven genoemde bestelling; (wettelijke grondslag: toestemming)

Publicatie

Wanneer je een reactie plaatst op het blog heb je de optie om je naam, blog of website url en emailadres in te voeren. De blog en je naam zijn openbaar en zichtbaar voor iedereen die de site bezoekt, maar je emailadres is alleen zichtbaar voor mij en zal niet worden gebruikt voor andere doeleinden. Ik verkoop nooit gegevens aan andere partijen.

Verstrekking aan derden

Op deze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Duur van de opslag

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig of wettelijk geregeld, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor houd ik, per doel, de volgende bewaartermijnen aan:

Wettelijke grondslag (zie hierboven): ik houd mij aan de wettelijke bewaartermijnen;

Het versturen van de nieuwsbrief: in elke nieuwsbrief vind je onderaan de mogelijkheid je uit te schrijven of je gegevens te wijzigen. Als je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, worden de persoonsgegevens binnen 14 kalenderdagen verwijderd.

Het plaatsen van je reactie en het deelnemen aan een winactie: je gegevens worden bewaard totdat je mij schriftelijk verzoekt je reactie te verwijderen. De persoonsgegevens zullen binnen 14 kalenderdagen na je verzoek worden verwijderd.

Beveiliging

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken, wordt deze website versleuteld met behulp van een TLS / SSL certificaat. Dat betekent dat de informatie die verzonden wordt tussen jouw apparaat en de webserver wordt versleuteld. Iemand die de informatie onderweg zou afvangen kan er daardoor niets mee. Dat is te herkennen aan het groene slotje in de adresbalk van de browser bij het adres van de website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 april 2023. Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Lees de privacyverklaring dus regelmatig, zodat je op de hoogte blijft.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over de privacy of over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met mij opnemen.

SMULTUIN  Claudia Reina

Made with ‌

HTML Creator